Go to Main Navigation Go to Content Go to Social Networks Go to Bottom Navigation
網上商店
picture 網上商店
腕表
picture 腕表
浪琴表世界
picture 浪琴表世界
零售商
picture 零售商
客戶服務
picture 浪琴表
 
en en-AU en-GB ja zh-Hans zh-Hant ru fr fr-CH es de de-CH it it-CH ko pl tr th pt

Search

男士禮品腕表

浪琴表乃200多年瑞士製表傳統的結晶,是贈予男士的完美禮品。浪琴表各系列作品兼具過人的品質、優雅、表現,讓每位腕表愛好者都可找到符合個性品味的表款。

浪琴複雜功能腕表設計精巧,教現代探險者著迷。顯示日期、第二時區或月相的逆跳腕表,勢必成為優雅的全球旅者不可或缺的良伴。

鍾愛優雅氣質的紳士,必可覓得為手腕平添雋永美感的非凡時計。浪琴表為男士創製的表款,巧妙糅合金的高雅與皮革的暖意,造就無上風度。

為滿足運動愛好者,浪琴表設計了兼具精準性能和鮮明個性的表款。各款創新技術傑作將與表主隨時隨地相伴,盡顯風格。

  腕表 腕表
符合您的搜尋條件 符合您的搜尋條件
品鑒Conquest Heritage
L1.611.4.52.2
Conquest Heritage
l1.611.4.52.2
l1-611-4-52-2
品鑒Conquest Heritage
L1.611.4.52.4
Conquest Heritage
l1.611.4.52.4
l1-611-4-52-4
品鑒Conquest Heritage
L1.611.4.75.2
Conquest Heritage
l1.611.4.75.2
l1-611-4-75-2
品鑒Conquest Heritage
L1.611.4.75.4
Conquest Heritage
l1.611.4.75.4
l1-611-4-75-4
品鑒Conquest Heritage
L1.611.8.52.4
Conquest Heritage
l1.611.8.52.4
l1-611-8-52-4
品鑒Conquest Heritage
L1.645.4.52.4
Conquest Heritage
l1.645.4.52.4
l1-645-4-52-4
品鑒Conquest Heritage
L1.645.4.75.4
Conquest Heritage
l1.645.4.75.4
l1-645-4-75-4
品鑒浪琴表名匠系列L2.628.4.51.6
浪琴表名匠系列
l2.628.4.51.6
l2-628-4-51-6
品鑒浪琴表名匠系列L2.628.4.51.7
浪琴表名匠系列
l2.628.4.51.7
l2-628-4-51-7
品鑒浪琴表名匠系列L2.628.4.57.6
浪琴表名匠系列
l2.628.4.57.6
l2-628-4-57-6
品鑒浪琴表名匠系列L2.628.4.77.3
浪琴表名匠系列
l2.628.4.77.3
l2-628-4-77-3
品鑒浪琴表名匠系列L2.628.4.77.6
浪琴表名匠系列
l2.628.4.77.6
l2-628-4-77-6
作品已添加至比較列表!

請選擇另一款腕表以作比較

您最多可比較三款腕表

您已從比較列表中移除作品%REF%
您已清除比較列表
注意:

比較列表最多可添加三個項目

確定

您確定要移除此項目?

您確定要移除所有項目?

取消
確定